El paper de les famílies i el paper de l’equip

La participació de les famílies en l’associació es concreta en:

 • acompanyament dels pares al seu infant
 • inversió de la quota mensual
 • elaboració de l’esmorzar un cop cada 2 mesos
 • neteja de l’espai un cop cada 2 mesos

 

L’equip pedagògic:

 • preparar els ambients
 • preparar els materials
 • preparar les propostes
 • projecte pedagògic
 • acompanyar els processos dels infants
 • acompanyar els processos de famílies
 • assessoraments i orientació a les famílies
 • realitzar seguiment i avaluació fotogràfica

“L’equip pedagògic sosté el projecte i les bases pedagògiques”

 

 La relació entre l’equip i les famílies:

 • Assemblea mensual amb totes les famílies
 • Trobada mensual amb les famílies que fan d’acompanyants a Lo niu
 • Entrevista ordinària cada tres mesos en cada família per parlar dels processos dels infants
 • Entrevistes extraordinàries quan la familia o l’equip o necessitin
 • Activitats d’autogestió

 

Anuncis